Workshop Preventieve mobiliteit voor leidinggevende

Resultaat is een krachtige aanzet tot verandering naar het meer voeren van mobiliteits/ontwikkel gesprekken.

Verbinden of vertrekken?

Organisaties zijn voortdurend in beweging en veranderingen volgen elkaar snel op. Landen, banken en ondernemingen vallen om en er ontstaat een nieuw bewustzijn. We moeten langer doorwerken en lifetime employment is verleden tijd. Dit betekent dat we meer dan ooit zelf richting moeten bepalen en zelf verantwoordelijkheid hebben te nemen over onze loopbaan en levensgeluk. Toch zijn er veel organisaties waar medewerkers  moeizaam in beweging komen en lang op een vaste werkplek blijven. En we zien mensen die niet meer met het enthousiasme en de positieve energie werken waarmee ze ooit gestart zijn.  Dat is jammer voor de mensen zelf maar ook voor de organisatie omdat zij  daardoor soms niet altijd de prestaties meer leveren die je als organisatie wenst. Van leidinggevenden wordt hierin een stimulerende rol verwacht.

Hoe stimuleer je als leidinggevende mobiliteit?

De term “mobiliteit” wordt in organisaties veelvuldig gebruikt, lijkt een algemeen begrip geworden. Maar waar gaat het nu precies over en hoe stimuleren we beweging van onze medewerkers? Het antwoord op deze vraag is bij veel organisaties de introductie van een nieuwe gesprekkencyclus, gespreksleidraad of cursus gespreksvoering. Dit kunnen effectieve instrumenten voor een leidinggevende zijn, als er niet voorbij gegaan wordt aan de belangrijkste voorwaarden: voorbeeldgedrag, verbinding en eigenaarschap. En hier zit nu juist vaak de crux!

Om als leidinggevende je werkelijk te kunnen verbinden met het begrip mobiliteit, voorbeeldgedrag te tonen en eigenaarschap te verkrijgen vinden wij het volgende van belang:

  • Dat je weet waar je zelf staat t.a.v. je eigen mobiliteit, dat je het kent van binnenuit.
  • Dat je  de belemmerende gedachtes, overtuigingen die samengaan met dit thema kent en dat je die (h)erkent.
  • Dat je de waarde van ontwikkelen ziet, kent en stimuleert.
  • Dat je iedereen een plek gunt om volledig tot zijn/haar recht te komen.

Wij verzorgen workshops voor leiders waarin we het eigenaarschap aanspreken ten aanzien van het begrip mobiliteit. Wij geloven in de kracht van ervaring en waardering en gebruiken daardoor in onze workshops werkvormen die daarvan uit gaan. Theorieën die daaraan ten grondslag liggen zijn Appreciative Inquiry en Deep Democracy.

Als resultaat van deze workshop heeft de deelnemer onderzocht en ervaren hoe hij/zij zelf staat ten opzichte van dit thema en hoe hij/zij dit het beste bij een ander kan stimuleren. Een krachtige aanzet naar t meer voeren van mobiliteits/ontwikkelgesprekken

Wil je meer weten over deze workshop of wil je met jouw team of organisatie ook VOLUIT VERDER, neem dan contact met ons op!

(verbinden of vertrekken is een product van VOLUIT VERDER. Een samenwerkingsverband tussen VOLUITcoaching en VERDERcoach)