Workshop integratie van verschillende belangen

Je leert  hoe je vanuit verschillende belangen kunt kijken naar oplossingen en dat je hiermee verder komt dan wanneer je alleen je eigen belang centraal stelt.

We hebben allemaal wel een mening over wat bv  een goede opvoeding is, wat een goede directeur hoort te doen of niet en wat klantgerichtheid nou betekenend.

Elke stevige menig heeft ook altijd een tegenhanger. Hoe kun je je eigen wensen en belangen realiseren en tegelijk die van anderen een plek geven, zodat je meerdere belangen tegelijk dient? Hoe mooi zou het zijn als verschillen niet langer hoeven worden weggepoetst en weerstand niet bestaat maar een niet uitgesproken mening is? Hoe hou je rekening met elkaar en neem je de wijsheid van de minderheid mee?

Onbevooroordeeld kijken naar jezelf en de ander lukt niemand! Maar hoe ga jij dan om met mensen die anders denken, doen en eruit zien? Wat is jouw referentiekader en hoe staat het met jouw vooroordelen?

In deze workshop gaan we daarover met elkaar aan het werk d.m.v. opdrachten, dialoog, reflectie en feedback. Methodiek die hier aan ten grondslag ligt is Deep democracy. We onderzoeken samen de effectiviteit van je handelen. Wat werkt wel en wat werkt niet? We dagen je uit jezelf te laten zien,  interactief en waarderend.