Het 6 stappen reismodel 

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging en veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om wendbare teams die steeds weer opnieuw koers bepalen. Het ontwikkelen, bepalen, verbeelden en realiseren van een nieuwe ambitie vraagt om een meervoudige blik en aanpak. Daarom werken wij altijd aan zowel structuur- als cultuurvraagstukken.

Samen met VERDERcoach zijn wij het samenwerkingsverband VOLUIT VERDER. Wij begeleiden mensen, teams  en organisaties bij deze veranderingen. We laten mensen hun persoonlijke kracht ontdekken om alles eruit te halen wat erin zit en stappen VERDER te maken. Dit doen we met enthousiasme, kundige procesbegeleiding en door krachtige ontwikkelmodellen gebaseerd op de metafoor van het maken van een reis. 

Wij geloven dat het pad wat mensen in organisaties met elkaar lopen hiermee te vergelijken is. Een reis organiseer je, maar je weet nooit precies wat je op je pad tegen komt, zult ervaren en leren. Je ontmoet andere reisgenoten waar je al dan niet mee optrekt. Soms stap je uit en reis je verder naar een andere bestemming.  “Reiservaringen” worden gedeeld en successen worden gevierd! Samen bepalen we met het reisgezeldschap (alle relevante betrokkenen in de organisatie) de bestemming. We maken een reisplan, dat we gedurende de reis voortdurend afstemmen en bijstellen, zodat we gezamenlijk uit komen waar we willen zijn.

Dit 6 stappen reismodel model spreekt tot ieders verbeelding, is breed inzetbaar en blijft weg bij HRM en managementtaal!