In de dynamiek van organisaties/teams gebeurt veel. Het blijkt vaak lastig om werkelijk te zeggen wat je te zeggen hebt en 'open' met elkaar te spreken. Daardoor hebben we allerlei mechanismes ontwikkeld om niet 'echt' te hoeven zeggen wat we zouden willen zeggen. Of JA te zeggen en NEE te doen. We dansen steeds hetzelfde dansje of draaien om de hete brei heen. Soms kom je er samen niet uit, moet er wat doorbroken worden of heb je een scherpe spiegel nodig om je als groep verder te kunnen ontwikkelen en om betere resultaten te halen.

De effectiviteit van mensen en hun onderlinge samenwerking bepaald hoe effectief de organisatie is

In onze begeleiding richten wij ons in eerste instantie op de groepsdynamiek en het doorgronden van de onderliggende patronen/problemen. We nemen de tijd en geven aandacht aan dat wat aandacht verdient. We onderzoeken "de plek der moeizaamheid". Patronen worden doorbroken en irritaties aan de orde gesteld die samenwerking in de weg staan. Vervolgens helpen we mensen effectiever te worden door echt met elkaar in gesprek te gaan, te oefenen in de praktijk en daarop te reflecteren en feedback te ontvangen. 

Resultaat

Wij gaan ervan uit dat mensen vanuit betrokkenheid in hun werk hun verantwoordelijkheid willen nemen. Onze begeleiding lijdt tot persoonlijke groei en verbetering van collectieve prestaties. Een medewerker die trouw is aan zichzelf en dit VOLUIT leeft staat in zijn kracht. Een team wat ineens gaat samenwerken in plaats van ruzie te maken gaat ineens zijn doelen bereiken en vergroot daarmee zijn prestaties. Mensen die in hun kracht staan bepalen het succes van organisaties. En met z'n allen samen bepalen en maken we een succesvolle samenleving. 

Wij werken waarderend, creëren eigenaarschap en brengen beweging. Theorieën  die ten grondslag liggen aan deze manier van werken zijn: Deep Democracy, Systemisch werken en Appreciate inquiry. In een intake onderzoeken we de vraag en bekijken we welke interventie het beste aansluit bij de gewenste verandering.